Діяльність центру

     Функції центру:
  • навчально-виховна (робота зі студентами); 
  • дослідницько-пошукова (дослідження актуальних проблем розвитку особистості); 
  • проективна; 
  • прогностична; 
  • аналітична; 
  • конструктивна (розроблення діагностичного інструментарію, організація і проведення досліджень); 
  • просвітницька (консультативна психологічна підтримка розвитку особистості).

Напрями діяльності центру:
-  організація та проведення досліджень з наукової теми кафедри педагогіки та психології, Інституту;
- організація психологічної підтримки, тренінгів, семінарів, круглих столів, лекторіїв, дискусій, ворк-шопів з проблем самопізнання та розвитку особистості, психологічної адаптації в освітньому та соціокультурному середовищах;
- проведення наукових досліджень щодо  особливостей розвитку особистості;
- організація та проведення практико зорієнтованого навчання майбутніх педагогів із психолого-педагогічних дисциплін (міждисциплінарних проектів, практичних, семінарських, лабораторних);
- психолого-педагогічна підготовка студентів до навчальних практик у різних типах ДНЗ, ЗНЗ;
- налагодження продуктивної співпраці з науковими установами НАПН України, ДНЗ і ЗНЗ м. Києва щодо розвитку особистості на різних етапах її становлення.

Основними формами роботи Центру є: - індивідуальне консультування й психологічна підтримка студентів; - тренінги, семінари, круглі столи, лекторії, диспути, ворк-шопи з проблем самопізнання і саморозвитку особистості, психологічної адаптації в освітньому та соціокультурному середовищі закладу освіти; -  міждисциплінарні проекти, лабораторні, практичні з навчальних дисциплін: «Людинознавство», «Університетські студії», «Психологія», «Педагогіка», «Іноземна мова з методикою навчання»; - індивідуальні та групові навчально-пошукові дослідження; - консультації щодо проведення психолого-педагогічних діагностик особистісного розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку під час психолого-педагогічних практик.
4 вересня 2019 року у Центрі самопізнання і саморозвитку Педагогічного інституту проведено адаптаційні тренінги.
Завдання тренінгу – сприяння успішній адаптації до навчання та послаблення емоційної напруги, викликаної новим середовищем, студентів-першокурсників спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта».
Під час тренінгу першокурсники мали змогу познайомитися та обмінятися власним досвідом, обговорити труднощі й питання, що у них виникли під час відвідування перших занять, пошукати ресурси для їх вирішення та повчитися способам ефективної взаємодії.
До проведення тренінгу були долучені члени Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Педагогічного інституту. Зокрема, Катерина Ляцевич, студентка ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта», ознайомила першокурсників з освітніми локаціями в Педагогічному інституті. Також із цікавістю студенти здійснили віртуальну подорож інтернет порталом Університету. 
Разом зі студентами працювали тренери – викладачі кафедри педагогіки та психології: Олена Музика – кандидат психологічних наук, доцент; Яна Матюшинець – викладач.
Бажаємо усім першокурсникам успішного навчання та насиченого і цікавого студентського життя у нашому Університеті!Презентація центру самопізнання і саморозвитку


       12 жовтня 2017 року в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася презентація центру самопізнання і саморозвитку. 


         Викладачі кафедри педагогіки та психології (Іванюк Г.І., доктор педагог. наук, професор, завідувач кафедри; Куземко Л.В., канд.педагог.наук, доцент кафедри; Новик І.М., канд.педагог.наук., ст.викладач кафедри; Пасічник А.А., канд.психол.наук, ст.викладач кафедри) демонстрували фрагменти різних форм роботи зі студентами (тренінгу, ворк-шопу, майстер-класу), які проводяться в центрі з метою сприяння їхньому саморозвитку і професійній самоідентифікації. А студентка четвертого курсу напряму підготовки «Початкова освіта» Демиденко О.О. поділилася з присутніми секретами акторської майстерності.
     
Учасники «Педагогічної мозаїки» - студенти першого курсу спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» (першого освітнього рівня (бакалавр)) та гості – учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» мали змогу зануритися в творчу атмосферу гуманістичної взаємодії, з’ясувати окремі аспекти особистісного «Я» та отримати рекомендації для професійного саморозвитку. Під час рефлексії майбутні педагоги висловили власні міркування щодо таких занять й свої побажання щодо подальшого планування роботи  центру.
                         Сподіваємося на плідну співпрацю!Тренінг «Лайфхак успішного вибору»


7 листопада 2017 року в рамках молодіжного форуму «Вчити – це модно. Педагог – це тренд» у центрі самопізнання і саморозвитку з школярами (майбутніми випускникам ЗНЗ м. Києва) проведено тренінг «Лайфхак успішного вибору» (модератор тренінгу – Анна Пасічник, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту). 
Мета тренінгу – активація самосвідомості учня в образі «Я-особисте» та «Я-професійне». Тренінг спрямований на допомогу учням зорієнтуватися у світі сучасних професій, здійснити професійне самовизначення з урахуванням психолого-індивідуальних особистісних властивостей.
Дякуємо всім учасникам тренінгу за активність! Чекаємо на нові зустрічі в стінах Університету!