Про центр

Мета центру самопізнання і саморозвитку – створення організаційних, психологічних,  технологічних умов для  самопізнання та особистісного розвитку майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і вчителів початкової школи.     

 Основні завдання центру:

      -  психолого-педагогічна підтримка та адаптація студентів першого курсу до освітнього процесу ВНЗ (проведення адаптаційних тренінгів зі студентами, індивідуальне консультування з метою швидкої адаптації до нової соціальної ролі "студента" та утвердженні  у власному професійному виборі);
- формування у студентів першого курсу спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» анатомо-фізіологічних, психолого-педагогічних знань про людину на різних етапах її розвитку (навчання, засноване на дослідженнях, виконання міждисциплінарних проектів, навчальні тренінги, ділові ігри у процесі лабораторних, практичних занять з навчальних дисциплін: «Анатомія і фізіологія дитини», «Основи медичних знань», «Психологія», «Педагогіка»);
- розвиток здатностей до самопізнання і самовдосконалення особистості (позанавчальна діяльність студентів: тренінги, лекторії, диспути, воркшопи, оф-лайн консультації (у блозі центру)  з проблем самопізнання і розвитку особистості);
- формування готовності до професійної самоідентифікації та розвитку, застосування знань, умінь, способів діяльності в освітньому середовищі ДНЗ, ЗНЗ; проектування індивідуальної освітньо-професійної траєкторії (підготовка студентів до психолого-педагогічних практик, формування рефлексивної компетентності).


       На базі центру самопізнання і саморозвитку працюють:

       1. Платформа особистісного самопізнання 

       2. Платформа особистісного зростання          Шановні користувачі, 
       для розширеного доступу до ресурсів блогу просимо заходити з акаунтів Київського університету імені Бориса Грінченка (........ @kubg.edu.ua)