Платформа особистісно-професійного розвитку

Шановні студенти 
Педагогічного інституту!

На базі Центру самопізнання і саморозвитку Педагогічного інституту (каб. 222) працює "Педагогічна майстерня особистісно-професійного  розвитку майбутнього педагога" – це навчально-розвивальний осередок, у якому змодельовано умови максимально наближені до тих, що наявні в закладах дошкільної і загальної середньої освіти, де відбувається особистісне та професійне становлення майбутніх педагогів.
Керівники:
Ганна Іванівна Іванюк, д.п.н., професор, завідувач кафедри педагогіки та психології;
Олена Анатоліївна Венгловська, к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології;
Леся Валентинівна Куземко, к.п.н., доцент кафедри педагогіки та психології
         
Тут проходять бесіди, тренінги, коучингі, семінари, майстер-класи, воркшопи, круглі столи. 
      
Тематика зустрічей залежить від Ваших інтересів.  Прохання дописувати коментарі про те, яка тема Вас цікавить.
           Запрошуємо до спілкування!

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ МАЙСТЕРНІ:

Мета – оволодіння студентами спеціальностей «Дошкільна освіта» й «Початкова освіта» технологіями особистісно-професійного розвитку, умінням проводити самодіагностику та пошук шляхів власного вивищення, проєктувати дорожню карту щодо розвитку ціннісно-особистісного, пошуково-дослідницького, рефлексійного компонентів і навичок ХХІ століття, як складових власного особистісно-професійного розвитку.

Робота триває в період із жовтня по травень і реалізується в перебігу трьох змістових модулів: «Пропедевтичний», «Діагностичний», «Проєктивний».

Мета «Пропедевтичного» модуля полягає у формуванні мотивації студентів до самопізнання й саморозвитку, розуміння сутності виокремлених компонентів особистісно-професійного розвитку, потреби в саморусі. Реалізація мети й завдань цього змістового модуля відбувається у таких формах роботи як: проблемні лекції («Ціннісний концепт підготовки фахівців із дошкільної та початкової освіти», «Особистісно-професійні цінності у формуванні педагога майбутнього», «Корпоративні цінності академічної групи»), круглі столи («Цінності та тренди освіти майбутнього»), дискусії з питань досягнень і труднощів, які виникають в студентів під час практик, бесіди, за результатами перегляду мотивуючих художніх та документальних фільмів.

«Діагностичний» модуль спрямований на формування в майбутніх педагогів умінь визначати рівні сформованості в них компонентів особистісно-професійного розвитку (добирати необхідний діагностичний інструментарій, проводити самодіагностику, інтерпретувати результати самодіагностики, складати картки особистісно-професійного розвитку).

Зміст завдань цього модуля реалізуються під час таких форм роботи, як: міждисциплінарні проєкти, тренінги, індивідуальні консультації, ігри, майстер-класи.У перебігу таких занять студенти набувають умінь працювати в команді, співпрацювати один з одним, домовлятися, застосовуючи інформаційні ресурси, здійснювати пошук інструментів для проведення самодіагностики, висувати гіпотези, обирати стратегії, пропонувати ідеї для розв’язання завдань, що стосуються особистісного і професійного розвитку, здійснювати рефлексію власних досягнень.

Метою «Проєктивного» модуля є формування в студентів здатності та готовності до: проведення самопрезентації, розроблення і ведення Е-портфоліо особистісно-професійного розвитку, проєктування дорожньої карти особистісно-професійного розвитку, вибудовування асоціативної мапи з формування компонентів особистісно-професійного розвитку.


План роботи на І семестр 2021-2022 н.р.

Тема зустрічі

Дата проведення (перший вівторок місяця)

Відповідальні

1.       1
2

Адаптаційні тренінги для студентів першого курсу спеціальностей "Дошкільна освіта" і "Початкова освіта"


Проведення майстер класу до Дня Педагогічного інституту «Професійно-педагогічний кастинг»

7, 16 вересня 2021 р.5 жовтня 2021 р.

Куземко Л.В., Мельник І.С., Музика О.О.


Куземко Л.В., Венгловська О.А.

2.       3

Круглий стіл «Педагогічні знахідки» - у рамках наставницьких сесій виробничої практики для студентів 4 курсу

2 листопада 2021 р.

Викладачі кафедри педагогіки та психології

3.       4

Майстер-класи (онлайн і офлайн) зі студентами першого курсу спеціальностей “Дошкільна освіта” і “Початкова освіта”  першого освітнього рівня “бакалавр” щодо створення персональних блогів особистісно-професійного зростання


Майстер-клас «Дружба осяяна благородним захопленням» (плекаємо в собі гуманного педагога)

7, 10 грудня 2021 р.

11 січня 2022 р.

Куземко Л.В.

Куземко Л.В., Венгловська О.А.
ПОДІЇ

7 грудня 2020 р. в День Педагогічного інституту проводимо тренінг «Навчай інших – вивчай себе!» зі студентами спеціальностей "Дошкільна осіта" і "Початкова освіта" першого курсу (за скороченою програмою підготовки). Як завжди цікаво, пізнавально, весело!
24 та 27 лютого 2020 р.  нові зустрічі у педагогічній майстерні особистісно-професійного розвитку  - готуємося зі студентами до першої навчальної практики. У перебігу майстер-класів «Перша практика: тривоги і очікування» першокурсники переборювали тривожність щодо налагодження комунікації з дітьми, педагогами й батьками в ЗДО.  Студенти вправлялися у самопрезентації; розробляли ефективні способи налагодження комунікації;  навчалися  створювати електронні портфоліо «Особистісно-професійного зростання», які наповнюватимуть впродовж всього навчання в Університеті та багато іншого. 


Попереду нові враження, емоції, досвід. Успіху!

2 жовтня 2019 року в центрі самопізнання і саморозвитку відбулася цікава зустріч із першокурсниками Разом ми святкуємо День ПІ та обговорюємо педагогічні спеціальності майбутнього. 


17 квітня 2019 р.  у Центрі особлива зустріч - спілкуємося з випускниками шкіл м. Києва. Обговорюємо мотиви та можливості професійного вибору. Сподіваємося на зустріч у Педагогічному інституті в наступному навчальному році. До зустрічі!
11 квітня 2019 р. у Центрі відбувся майстер-клас "Спілкування: я та інші" (координатор - Куземко Леся Валентинівна, кандидат педагог. наук, доцент кафедри педагогіки та психології). Було пізнавально, цікаво, весело. Ми навчаємося - щоб у майбутньому навчати інших. Приєднуйся!13 березня 2019 р.  у центрі відбувся майстер-клас "Кроки особистісно-професійного успіху" (координарор Куземко Л.В.). 

12 лютого 2019 р. у майстерні особистісно-професійного розвитку (керівники Венгловська О.А, Куземко Л.В., Новик І.М) нова зустріч - готуємося до психолого-педагогічної практики у закладах дошкільної освіти та початкових школах. Обговорюємо питання, які цікавлять першокурсників перед першою навчальною практикою: Які права та обов'язки студента-практиканта Педагогічного інституту? Як налагодити спілкування з педагогами, батьками та дітьми? Як здійснювати психолого-педагогічну діагностику індивідуального розвитку дітей? та багато інших.


16 жовтня 2018 року відбулася ще одна зустріч у майстерні особистісно-професійного розвитку (керівники Венгловська О.А, Куземко Л.В., Новик І.М).  Присутні - студенти першого курсу визначали свої сильні сторони (цінності, якості,  переваги), які допоможуть їм у професійному розвитку, а ткож ризики, що утруднюють їхнє навчання у закладі вищої освіти.2 жовтня 2018 року  відбувся майтер-клас "Я вмію..." (модератори  Венгловська О.А, Куземко Л.В., Новик І.М).  Студенти  створювали власні електронні портфоліо, знайомилися із роботою  Центру, з'ясовували ревень цифрової компетентності для подальшого самовдосконалення

Запрошуємо всіх бажаючих на наступні зустрічі!5 жовтня 2018 року в центрі смопізнання і саморозвитку  відбувся коучинг "Формула успіху"

(модератори викладачі кафедри педагогіки та психології: Дем'яненко В.І., ст.викладач, Куземко Л.В., доцент кафедри, Мельник І.С., доцент кафедри)

Студенти Педагогічного інституту та гості - студенти Університетського коледжу працювали над створенням власної формули успіху: Хочу+Можу+Треба= УСПІХ.
Сподіваємося, що отримані навички стануть у нагоді кожному учаснику й віримо, що кожен з них досягне УСПІХУ.
Що у нас відбувалося у 2017-2018 н.р.30 травня та 04 червня 2018 року в центрі самопізнання і саморозвитку відбулися майстер-класи зі створення ментальних карт "SWOT аналіз"  студентами-першокурсниками за результатами  першого року навчання в Університеті

Першокурсники аналізували власні досягнення за навчальний рік, виокремили свої сильні і слабкі сторони, з'ясували як попередити ризики під час навчання в майбутньому й використати можливості. Також навчалися аналізувати і прогнозувати особистісно-професійний розвиток за допомогою  матриці SWOT та створювати ментальні карти.


 
Емоційна оцінка студентами першого навчального року:


24 квітня 2018 року  в центрі самопізнання і саморозвитку відбувся тренінг "Ефективна комунікація як шлях до успіху".


Тренер  Шаповаленко Наталія, сертифікований тренер соціально-психологічних тренінгів, практикуючий психолог в індивідуальному консультуванні, дійсний член Київської Асоціації Практикуючих Психологів і Психотерапевтів (КАППП).

Студенти Педагогічного інституту мали змогу поспілкуватися з психологом на актуальні для них теми щодо налагодження взаємодії з оточуючими, отримати корисні поради. По завершенню тренінгу, присутні висловили подяку Наталії та побажання щодо нових зустрічей.
Дякуємо Наталіє за Вашу працю!


19 лютого 2018 року викладачі  кафедри педагогіки та психології (Іванюк Г.І., доктор пед.наук, професор, завідувач  кафедри; Дем’яненко В.І., викладач  кафедри; Куземко Л.В., канд.пед.наук, доцент кафедри; Новик І.М., канд.пед.наук, ст.викладач кафедри) провели майстер-клас «Входження в педагогічну професію» для студентів першого курсу спеціальності 013 Початкова освіта з метою підготовки до першої навчальної (психолого-педагогічної) практики.

Студенти вправлялися в  самопрезентації в освітньому середовищі початкової школи,  застосуванні діагностичних методик для вивчення індивідуальних особливостей розвитку учнів, рефлексії.  Бажаємо успіхів на першій педагогічній практиці!
20 лютого 2018 року в центрі самопізнання і саморозвитку відбувся майстер-клас "Дитина в освітньому середовищі закладу дошкільної освіти" для студентів першого курсу спеціальності 012 "Дошкільна освіта"

Майстер-клас провели викладачі  кафедри педагогіки та психології Майбутні вихователі дітей дошкільного віку вправлялися у застосуванні діагностичних методик з метою створення індивідуальної картки розвитку дошкільника. 

Сподіваємося, що отримані уміння допоможуть краще зрозуміти дітей  і налагодити з ними комунікацію в закладах дошкільної освіти. Бажаємо успіхів!


В центрі самопізнання і саморозвитку 28 березня 2018 року  відбулася  консультація для студентів першого курсу спеціальностей: "Дошкільна освіта", "Початкова освіта" щодо оформлення електронного портфоліо 


Студенти першого курсу Педагогічного інституту  вправлялися у створенні власних електронних потрфоліо.  Вміст портфоліо  майбутні педагоги  поповнюватимуть навчальними матеріалами  під час теоертичного навчання та за результатами проходження педагогічних практик.  Створений навчальний контент,   використовуватиметься студентами на наступних педагогічних практиках, у майбутній професійній діяльності.
Шановні студенти,  підвищуйте свою  інформаційну компетентність, долучайтеся.
Запитання, пропозиції щодо нових  зустрічей дописуйте у блозі, або надсилайте на електронну пошту Куземко Л.В.МАЙСТЕР-КЛАСИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ


23 та 31 березня 2018 р. у центрі самопізнання і саморозвитку Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася серія майстер-класів для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»  і  вихователів закладів дошкільної освіти.
Присутні мали змогу ознайомитись із сучасними технологіями проведення казкотерапії та арт-терапії з дітьми дошкільного віку; вправлялися в складанні казок, вправ; отримали нові уміння з організації взаємодії за напрямом дитина –батьки – педагог.
Сподіваємося, що отримані під час майстер-класів знання й уміння сприятимуть саморозвитку і професійному вивищенню майбутніх педагогів і педагогів практиків.
Модератор майстер-класу – Анна Пасічник, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту.
10 коментарів:

 1. мені дуже сподобався майстер-клас казкотерапії та арт-терапії, дізналася багато нового для себе та для роботи, рекомендую всім, не пошкодуєте. Дуже цікаво ) дякую Анні Анатоліївні та чекаю наступного разу)

  ВідповістиВидалити
 2. Дякуємо за ваш відгук. Запрошуємо до співпраці й надалі

  ВідповістиВидалити
 3. Отримала задоволення від майстер-класів) Почуте та побачена спробую застосовувати з дітьми в садочку! Дякую!

  ВідповістиВидалити
 4. "Розвиток у ПІзнанні"
  Я вважаю, що розвиток особистості – це процес становлення та формування людини під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед яких провідну роль відіграють цілеспрямоване виховання і навчання.
  Мій стрімкий розвиток розпочався після вступу до Педагогічного інституту, Київського університету імені Бориса Грінченка.
  Кожен день мого життя наповнюється приємними і незабутніми моментами.
  По-перше, я навчаюся у центрах компетентностей, концепцію яких розробив колектив Університету Грінченка в рамках реалізації Нової освітньої стратегії. Це дає змогу пізнавати багато нового, постійно вдосконалюватися.
  По-друге, більше 80 % аудиторій оснащені інтерактивними дошками. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій суттєво підвищує культуру і результативність викладання. За період навчання, видно шкалу мого розвитку в інформаційно-комунікаційних технологіях.
  По-третє, студенти отримують не тільки знання з обраної ними професії, але й формують власний світогляд, систему цінностей та особисту місію. Від того, якими цінностями живе Університет, залежить, яким буде майбутній випускник.
  Отже, за два роки навчання, я потоваришувала із чудовими людьми – це 22 моїх одногрупники, познайомилась із новими викладачами, які насправді надають нам необхідні знання, розкривають всі тонкощі моєї майбутньої професії, готуючи до справжнього дорослого життя та пізнала, навчилася, виросла і стала людиною, що розвивається у пізнанні нового.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякуємо за Ваш допис! Сподіваємося, що навчання в Університеті і надалі сприятиме Вашому професійному і особистісному зростаттю!

   Видалити
 5. Розвиток у пізнанні

  Я вважаю,що люди розвиваються постійно,але для того щоб розвиватись треба пізнавати щось нове. У мене є змога пізнавати щось нове і розвиватись,після того як я вступила до Педагогічного інституту,Київського універститету імені Бориса Грінченка. Кожного дня студенти отримують не тільки знання по спеціальності,але й формують у собі особистість,власну думку і світогляд.
  Мій кожен день в універститеті по своєму особливий,постійно щось нове,цікаве і розвиваюче.Усі аудиторії обладненні інтерактивними дошками,це дає змогу отримувати більше інформації,усі викладачі компетентні у своїх спеціальностях.
  І так,справді- розвиток у пізнанні і за це я дякую Педагогічному інститу Київського універститету імені Бориса Грінченка.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякуємо за Ваш допис. Сподіваємося, що і надалі Ваша цікавість до пізнання себе та оточуюих сприятиме особистісному та професійному зростанню!

   Видалити
 6. #розвитокуПізнанні adukleina.pi19@kubg.edu.ua
  Людина розвивається все своє життя. Вона завжди пізнає щось нове та цікаве, але дехто частіше, а дехто дуже рідко. Перебуваючи зараз на другому курсі я вже встигла повчитися в двох університетах. У свєму рідному місті закінчивши перший курс я вирішила по особистим причинам перевестися по Київського університету імені Бориса Грінченка. І яке було моє здивування, на скільки "нове" навчання відрізнялося від попереднього. Перебуваючи в моему вже рідному Педагогічному інституті я зрозуміла, що я почала ще більше розвиватися. Творчий підхід вчителів до навчання, доброзичливість та теплий прием одногрупників мене ніби надихнув на пізнання та вивчення нового. Нарешті я почала почувати себе замотивованою, почала відчувати, що педагоги також не рівнодушні до наших знань. Окрім того, мене дуже надихнула практика, маленькі очі діток, їх тяга до знань та світла душа.
  Я дуже вдячна світу за те, що життя мене привело саме до Київського університету імені Бориса Грінченка. Саме в ньому я, нарешті, почала почувати себе в своїй тарілці.

  ВідповістиВидалити
 7. Дякуємо за Ваш допис! Сподіваємося, що наступні роки навчання в Інституті стануть ще цікавішими і кориснішими для самопізнання й особистісно-професійного розвитку!

  ВідповістиВидалити
 8. Ілона Колінько Поб-2-19-4 Од.25 листопада 2020 р. о 13:27

  Розвиток у пізнанні
  Мій розвиток у пізнанні розпочався як тільки я переступила поріг Педагогічного інституту. Я познайомилася з своїми одногрупниками, і в цей момент я зрозуміла наскільки різними є люди, і що я зможу взяти багато нового з їхнього прикладу. Це ті люди, які завжди допомагають та підтримують мене, як у навчанні так і просто в життєвих ситуаціях.

  Минуло пів року, і от я вже стала членом Ради Студентського самоврядування. Мені здається я ніколи не пожалкую про цей вибір. Саме тут я відчула весь вир студентського життя, та побачила його з середини.Студентська Рада - це те місце де не має меж вдосконаленню, у нас існує правило " Не має слова не вмію -є навчуся, знайду, подивлюся і всеодно зроблю".
  Також хотілося б згадати педагогічну практику- це було незабутньо. Мені здається кожен викладач- на все життя запам'ятовує "своїх перших дітей", ото так і я. За ці три тижні я зрозуміла наскільки важко знайти підхід до кожної дитини,та взяла немало корисного з досвіду наставника(класного керівнка) та на собі відчула як важко розлучатися з дітьми до яких ти вже звик.
  Я розповіла лише маленьку частинку всього того , що зі мною відбувалося на шляху до розвитку в університеті, проте кожен спогад в Педагогічному займає рідну частинку у моєму серці!

  ВідповістиВидалити