Наші проекти


Проект "Портрет першокурсника" 


Результати виконання проекту "Портрет першокурсника"
Випуск газети за результатами досліджень у  межах проекту "Портрет першокурсника" студентами першого курсу спеціальності "Початкова освіта" (викладач Петрик Лада Вікторівна)

ОРІЄНТОВНА СХЕМА
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КАРТИ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ

1.    Мета навчання (Для чого я навчаюсь? Для чого я здобуваю професію педагога? Як навчання за педагогічною спеціальністю допоможе здійснити мою мрію? тощо).
2.    Джерела самоосвіти і особистісно-професійного розвитку:
-        відносити, що розвивають (спілкування з ким мене розвиває? Як знайти таких людей? Як їх зацікавити?)
-        яке середовище є ключем для розвитку (де мені приємно і корисно бувати? Що мені заважає там бути? Що потрібно для того, щоб середовище сприяло моєму особистісно-професійному розвитку?);
-        засоби для досягнення мети (інші джерела для саморозвитку).
3.    Діяльність, що розвиває:
-        самопізнання, осмислення, самоосвіта, саморозвиток;
-         що я планую робити? В які терміни? Які ресурси необхідні?
-        яку рису, якість я хочу набути/змінити? Що я для цього роблю?
-        які знання мені потрібні? Як я їх можу здобути?
-        Які навички мені потрібно отримати/ поліпшити? Що я для цього роблю? Тощо.


    Проект "Студент - Педагог: перша рефлексія"