Адаптаційний тренінг для першокурсників

1 вересня 2017 року першокурсники спеціальностей «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта» відвідали адаптаційні тренінги, організовані кафедрою педагогіки та психології спільно зі студентським самоврядуванням. 
Тренери: Олена Музика, кандидат психологічних наук, доцент; Анна Пасічник кандидат психологічних наук, старший викладач; Яна Матюшинець, викладач.  До організації тренінгу долучилися студенти-старшокурсники – Ольга Міщенко і Діана Кандалян.
У перебігу тренінгових занять першокурсники ознайомилися зі структурою й особливостями функціонування Університету та Педагогічного інституту. Здійснили віртуальну подорож університетським сайтом і реальну в приміщені Педагогічного інституту: відвідали приймальню директора, кафедри Інституту, бібліотеку, медичний пункт, актову залу, центр самопізнання і саморозвитку.
Ми впевнилися, що наші першокурсники – це неординарні особистості, які здійснили свідомий професійний вибір. Вони з готовністю включалися в рольові ігри, вирішували професійно зорієнтовані завдання, висловлювали власні думки, переживання, очікування, емоційно підтримували один одного та продуктивно співпрацювали.
Особливо цінною була партнерська взаємодія між першокурсниками  і студентами старших курсів, у результаті якої зародилося важливе почуття – «почуття Ми»  МИ-ГРІНЧЕНКІВЦІ!